Tjenester > VVS > Service

Service rørarbeid

Vi tilbyr også langsiktig vedlikehold og support, for å sikre at systemene fungerer effektivt over tid. Dette inkluderer regelmessige sjekker, feilsøking og oppdateringer. Dette kan forebygge kostbare nedetider og reparasjoner.

Vi utfører service på varme, sanitær- og varmepumpeanlegg. Vi har dyktige rørleggere som løser dine utfordringer. Vi har god kommunikasjon med våre kunder, og kommer gjerne med anbefalinger i forhold til oppgraderinger eller utbedringer som kan forbedre drift og vedlikehold. I mange tilfeller ser vi også at gode servicerutiner bedrer økonomien i anleggene. Vi tilbyr også faste serviceavtaler/rammeavtaler for våre kunder.

Typisk servicejobber varme:

  • Generell service av anlegg: Rensing av filter, sjekke ekspansjonskar, lufteventiler, sirkulasjonspumper og andre tekniske komponenter. Ellers gjennomfører vi generell testprosedyre, inkl sjekk av PH-verdi.
  • Feilsøking og eventuell utbedring av anlegg som ikke fungerer som de skal.
  • Oppgradering av anlegg: Fornye varmestyring, etterisolere rørstrekk, utføre innvendig rens av anlegg med kjemikalier. Installere komplette luft/vann- eller væske/vann-varmepumpeanlegg.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende befaring av ditt prosjekt.