El-sikkerhet

Sikringsskapet er hjertet i hjemmets elektriske system, dette er helt essensielt for sikkerheten og effektiviteten av din elektriske strømforsyning. Et utdatert sikringsskap kan utgjøre en sikkerhetsrisiko og vi er spesialiserte på å bytte og installere nye sikringsskap, slik at ditt hjem møter dagens tekniske og sikkerhetsmessige standarder.

Kontakt oss i dag!

Trekk frem noe viktig her

fordelene ved å installere nytt sikringsskap:

  • Økt sikkerhet
  • Bedre elektrisk kapasitet
  • Tilpasning til en moderne livstil med for eksempel smarthusløsning
  • Kan gi verdiøkning av boligen

Vi har lang erfaring med bytte og installering av sikringsskap. Vi tilbyr en komplett tjeneste fra vurdering av dine nåværende behov, til planlegging og gjennomføring av bytte eller nyinstallasjon. Vi har fokus på sikkerhet og har vår oppmerksom

El-kontroll 405

El-kontroll 405 er en omfattende inspeksjon og kontroll av elektriske anlegg og utstyr, designet for å sikre sikkerheten og effektivitet i din bolig eller bedrift. Vi er sertifiserte elektrikere som i denne kontrollen, fokuserer på å identifisere og rette opp i potensielle risikoer før de blir til alvorlige problemer. Med en grundig gjennomgang av ditt elektriske system, bidrar El-kontroll 405 til å beskytte mot brannfare, elektriske støt og sikrer at anlegget ditt oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder og regelverk.

Dette er blant annet noe av det som er inkludert i El-kontroll 405:

  • Inspeksjon av sikringsskap
  • Testing av jordfeilbrytere
  • Kontroll av synlige deler av det elektriske anlegget
  • Gjennomgang av elektriske apparater
  • Vurdering av brannsikkerhet

Kontakt oss i dag for å planlegge din el-kontroll 405 og ta et viktig skritt mot en tryggere og mer effektiv bruk av elektrisitet i ditt hjem.